Asset based financieren of Asset light ondernemen?

Ron Groenewegen

 

Asset based financieren

Wat is het?
Asset based financieren wordt steeds meer gebruikt als financieringsvorm door financiële partijen, zoals banken. Bij deze financieringsvorm gaat het om financiering op basis van specifieke activa ('de asset') die in uw onderneming aanwezig is, zoals uw debiteuren, voorraden, machines. Er is sprake van een directe koppeling tussen het actief en het krediet met eventueel comfort in het onderpand voor de financierende partij. Bekende vormen van asset based financieren zijn lease en factoring.

Wat zijn de voordelen?
De financieringsbehoefte kan worden afgestemd op de ontwikkelingen van uw onderneming. Wanneer uw onderneming zich bevindt in een groeifase of te maken heeft met wisselende orders en omzetten of seizoensinvloeden, dan kan uw financieringsbehoefte snel toenemen.

Door de assets als nieuwe machines, debiteuren of voorraden aan te bieden als onderpand voor financiering, kan dit binnen bevoorschotting percentages worden omgezet in cash. Uw kredietruimte kan meegroeien met uw financieringsbehoefte en u maakt optimaal gebruik van uw werkkapitaal. Anderzijds zit u niet met een kredietoverschot en de kosten die daarvoor berekend worden, wanneer uw omzet een periode lager is, bijvoorbeeld door seizoensinvloeden. Kortom flexibiliteit.


Asset light ondernemen

Wat is het?
Bij asset light ondernemen worden zoveel als mogelijk de assets ondergebracht in externe (service)contracten, zoals bijvoorbeeld huurcontracten (onroerend goed) en operational leasecontracten. Het is een populaire vorm van financieren omdat geen direct kapitaal benodigd is en het een bepaalde mate van flexibiliteit lijkt te geven.

Wat zijn de voordelen?
Bij asset light ondernemen kan het beschikbare kapitaal dan gebruikt worden voor de kernactiviteiten van de onderneming. Het wordt gemakkelijker met meerdere partijen voor verschillende objecten overeenkomsten te sluiten, omdat de specifieke assets als basis kunnen dienen.

Voor welke ondernemingen is deze wijze van financieren geschikt?

Met name groeiende ondernemingen en ondernemingen in een scale-up-fase houden bij deze financieringswijze de mogelijkheid om te groeien. Het te investeren kapitaal wordt immers maximaal gebruikt om de kernactiviteiten van de onderneming te financieren. Alle kapitaalvretende assets worden dan niet aangekocht maar in (servicecontracten) ondergebracht.

Beide vormen worden breed toegepast door veel typen bedrijven, vaak business to business. Denk hierbij aan snelgroeiende bedrijven, bedrijven die te maken hebben met seizoensinvloeden, kapitaal intensieve bedrijven en bedrijven waarbij het werkkapitaal langer vastzit in de keten.

Wat is de beste keuze: asset based financieren of asset light ondernemen?

Het is nu al reeds praktijk dat financiële instellingen de financieringsbehoefte van ondernemingen opbouwen vanuit een asset based structuur. De digitale ontwikkelingen zijn inmiddels ook verder, waardoor de documentatie en informatie-uitwisseling eenvoudig en snel tot stand komen. Dat bespaart kosten voor zowel de onderneming als de financiële instelling.

Ook asset light ondernemen past in deze beeldvorming. Populair bij jonge groeiende ondernemingen. De kapitaal intensieve assets als bedrijfslocatie, vervoermiddelen en machines worden bij voorkeur gehuurd of in servicecontracten ondergebracht waardoor de eigen middelen maximaal kunnen worden ingezet om de kern van de activiteiten van de onderneming te laten groeien. Bedenk wel dat bij langdurige contracten de flexibiliteit vaak minder groot is dan gedacht, waardoor kostbare afkooptrajecten op de loer liggen.

De praktijk is wel zo dat de financiële instelling kijkt naar uw onderneming als geheel, uw balans, uw winst- en verliescijfers, de historie van uw bedrijf en de verwachtingen naar de toekomst. Uiteindelijk bepalen de kasstroom en de verdiencapaciteit van uw onderneming de mogelijkheden om de verplichtingen uit welk contract dan ook in overeenstemming met de voorwaarden te voldoen. En dat geldt eigenlijk net zo voor een traditionele financiering bij de bank.


Conclusie

Als het gaat om de keuze van financieringsvorm is het niet van belang dat u een trend volgt, maar is het van belang dat voor uw onderneming het best passende alternatief wordt gekozen. Daar is inzicht in uw resultatenontwikkelingen en de toekomstplannen cruciaal voor!

nieuwsbrief