Publicaties

 

Guido Naafs 2

Belastingschuld Nederlands bedrijfsleven

Door de coronacrisis zijn er veel bedrijven met te veel schuld. Een belangrijke partij is de Belastingdienst. Het is evident dat de overheid actie moet ondernemen om de belastingschuldproblematiek aan te pakken.

Olivier Somers 2

Cash is King: enkele tips & tricks voor het optimaliseren van de cashflow

Cash gericht opereren is in de huidige markt met veel onzekerheid belangrijker dan ooit. Een goed inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van uw onderneming vormt de basis voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Jan Benedictus

Ondersteuning strategieontwikkeling en concrete doorvertaling naar operatie en organisatie

Kruger wordt in toenemende mate gevraagd te ondersteunen bij strategieontwikkeling en concrete doorvertaling hiervan naar de operatie en organisatie. Dit onderwerp is op dit moment zeker actueel, gezien de marktveranderingen en impact op verdienmodellen.

Frank Van Der Hagen 859957

Eerste sollicitatiegesprek, hoe bereid je je voor?

In dit artikel behandelt Frank van der Hagen, gebaseerd op eigen ervaringen vanuit zijn rol als intermediair, aspecten van een goed sollicitatiegesprek. Als het kan bijdragen aan succes, is ons doel bereikt!

Cornee De Kluyver 2

WHOA en (arbitraire) reorganisatiewaarde

Er worden veel verschillende visies op de noodzakelijke waarderingen in het kader van de WHOA verwacht. De diverse stakeholders wensen de voor hen beste uitkomst. Goede deskundige inventarisatie en voorbereiding is essentieel alvorens een WHOA-traject te initiëren.

Wouter Van Tienhoven 2

Interim management en executive search activiteiten in coronatijd

In 2020 bijzondere ontwikkelingen in de vraag naar tijdelijk en vast management. Vooruitkijkend zien wij dat, de behoefte aan interim management met name zal liggen op het vlak van uitvoering geven aan opgestelde verbeterplannen en de search activiteiten gecontinueerd zullen worden.

Jantine Hak

WHOA, een samenvattend overzicht

WHOA is nu, logischerwijs, nog een theoretisch, veelal juridisch, kader. Op het moment dat de eerste WHOA wordt uitgevoerd zal duidelijk worden welk effect de (her)verdeling van de waarde over vermogensverschaffers heeft op performance en financierbaarheid van de onderneming. Uiteindelijk is het daar allemaal om te doen!

Cornee De Kluyver 2

Noblesse oblige

Elke onderneming heeft uitdagingen door het coronavirus. Dit vraagt om begrip, geduld en soms ook concrete hulp van banken, verzekeraars, overheid, leveranciers, personeel, verhuurders, etc. Noblesse oblige van alle stakeholders!

Kees Lieve 3

De echte 'coronapijn' komt nog, is intens en duurt lang

Het door corona aangetaste middelgrote bedrijfsleven in Nederland heeft - zonder tweede besmettingsgolf - minimaal 2-3 jaar nodig om te herstellen en weer toekomstgericht te investeren.

Bart Jaarsma 2

Continuïteitsonzekerheid in de jaarrekening

Regelmatig wordt door ondernemingen discussie gevoerd met de externe accountant inzake verwerking van continuïteitsonzekerheid in de jaarrekening. Opmerkelijk is de ondergeschoven rol die het herstelplan hier aanvankelijk in speelt. Terwijl de belangen erg groot zijn!

Toon volgende resultaten

nieuwsbrief