Publicaties

 

Kees Lieve 3

De echte 'coronapijn' komt nog, is intens en duurt lang

Het door corona aangetaste middelgrote bedrijfsleven in Nederland heeft - zonder tweede besmettingsgolf - minimaal 2-3 jaar nodig om te herstellen en weer toekomstgericht te investeren.

Jantine Hak

WHOA, een samenvattend overzicht

WHOA is nu, logischerwijs, nog een theoretisch, veelal juridisch, kader. Op het moment dat de eerste WHOA wordt uitgevoerd zal duidelijk worden welk effect de (her)verdeling van de waarde over vermogensverschaffers heeft op performance en financierbaarheid van de onderneming. Uiteindelijk is het daar allemaal om te doen!

Cornee De Kluyver 2

Noblesse oblige

Elke onderneming heeft uitdagingen door het coronavirus. Dit vraagt om begrip, geduld en soms ook concrete hulp van banken, verzekeraars, overheid, leveranciers, personeel, verhuurders, etc. Noblesse oblige van alle stakeholders!

Bart Jaarsma 2

Continuïteitsonzekerheid in de jaarrekening

Regelmatig wordt door ondernemingen discussie gevoerd met de externe accountant inzake verwerking van continuïteitsonzekerheid in de jaarrekening. Opmerkelijk is de ondergeschoven rol die het herstelplan hier aanvankelijk in speelt. Terwijl de belangen erg groot zijn!

Kees Lieve (1)

Early Warnings; signalen om alert op te zijn

In iedere onderneming of instelling gaan zaken goed en fout. Maar hoe deze zaken tijdig te onderkennen? Aan de hand van een zestal typologieën van bedrijfsomstandigheden zullen deze Early Warnings in deze en volgende nieuwsbrieven aan de orde komen. Nu, als eerste: De ideale onderneming

Lisa Kuiken (1)

Introductie en praktische toepassing Overall Equipment Effectiveness

OEE is een kengetal dat de effectiviteit van de productie en de benuttingsgraad van machines in kaart brengt. De uitdaging is om het uit dit kengetal blijkende verbeterpotentieel te vertalen naar begrijpbare KPI’s met acties die uitvoerbaar zijn voor de organisatie.

Wouter Van Tienhoven 2

Vijf 'tips en tricks' rondom het curriculum vitae

In onze interim management en executive search praktijk zien wij vele cv's. Wouter van Tienhoven deelt hierbij adviezen en aandachtspunten voor het opstellen van een goed, pakkend en passend cv.

Cornee De Kluyver 2

Hoe anticiperen op te verwachten dalende conjunctuur?

Al geruime tijd zijn er diverse macro economische indicatoren die wijzen op (sterk) afnemende groei. Als ondernemer heeft u op deze macro economische indicatoren weinig of geen invloed. In dit artikel willen wij een aantal handvatten geven hoe u als ondernemer het beste kunt anticiperen op deze veranderende omstandigheden.

Richelle Ros

Invullen van kapitaalbehoefte bij herstructurering: 'distressed' Corporate Finance

Ondernemingen kunnen in meer of mindere mate ‘distressed’ zijn. Daarmee varieert ook de financieringsoplossingen die ter beschikking staan. Uiteindelijk staat een gezond herstel(plan) voorop!

Ron Groenewegen 2

Asset based financieren of Asset light ondernemen?

In dit artikel behandelen we twee verschillende, flexibele wijzen van financieren waarin assets een centrale rol spelen. Als het gaat om de keuze van financieringsvorm is het van belang, dat het voor uw onderneming best passende alternatief wordt gekozen. Daarbij is inzicht in uw resultatenontwikkelingen en de toekomstplannen cruciaal.

Toon volgende resultaten

nieuwsbrief