Stichting Truck Cartel Recovery

Pim Bosman

 

Medio 2017 is de Nederlandse Stichting Truck Cartel Recovery opgericht.

Logo Truck Cartel Recovery

De Europese Commissie heeft bij beschikkingen van 19 juli 2016 en 27 september 2017 hoge boetes opgelegd aan de vrachtwagenproducenten MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF en Scania van in totaal € 3,8 miljard vanwege deelname aan een kartel. 

Deze vrachtwagenproducenten dienen – naast de reeds opgelegde boete – in principe de schade te vergoeden die is geleden door ondernemingen die in de periode 1997-2011 vrachtwagens van deelnemers aan het kartel hebben gekocht. Sommige schattingen lopen in de duizenden euro’s schade per vrachtwagen.

De Stichting Truck Cartel Recovery (de Stichting TCR) zal de deelnemers aan het kartel aansprakelijk stellen voor de schade die hun afnemers hebben geleden en zal als eiseres voor de Nederlandse rechter een schadevergoedingsprocedure aanhangig maken voor gedupeerden die zich bij haar aansluiten.

Met dit artikel wil Kruger partijen die direct of indirect (denk aan accountant, adviseur) betrokken zijn bij de transportbranche attenderen op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij deze collectieve vordering.

Achtergrond

Het kartel heeft in de periode van 1997 tot en met 2011 verboden afspraken gemaakt. Deze afspraken gingen met name over verkoopprijzen, die kunstmatig hoog werden gehouden. De afspraken zagen daarnaast op de timing van de introductie van bepaalde emissiebeperkende technologieën, alsmede

op het doorberekenen van kosten voor het naleven van emissieregels. Het betreft vrachtwagens met een gewicht tussen de 6 en 16 ton, zogenoemde middelgrote vrachtwagens, respectievelijk met een gewicht van meer dan 16 ton, zogenoemde zware vrachtwagens. De kartellisten MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, en DAF hebben aan de Europese Commissie erkend dat zij aan het kartel hebben deelgenomen. Deze vrachtwagenproducenten hebben een schikking getroffen met de Europese Commissie. Scania heeft geen schikking getroffen met de Europese Commissie. Haar betrokkenheid bij het kartel is door de Europese Commissie vastgesteld in een beschikking van 27 september 2017 waarbij Scania door de Europese Commissie is beboet.

De rol van de Stichting TCR

De Stichting TCR zal als eiseres voor de Nederlandse rechter een schadevergoedingsprocedure aanhangig maken voor gedupeerden die zich bij haar aansluiten. Gedupeerden die zich bij de Stichting TCR aansluiten maken vooraf geen kosten. Enkel indien het tot een schikking of vonnis komt, zal van de opbrengst een deel worden ingehouden. De Stichting TCR dient uiteraard kosten te maken zoals advocaatkosten, kosten van deskundigen en bestuurskosten. De Stichting TCR streeft ernaar om de kosten niet hoger te laten zijn dan 5% van de totale opbrengst en zal in ieder geval niet meer dan 8% van de totale opbrengst aan kosten in rekening brengen. Van cash-out voor deelnemers aan de procedure zal dus nooit sprake zijn.

Procedures voor de Nederlandse rechter behoren tot de meest kostenefficiënte en snelste procedures van Europa. Wij verwachten daarom dat de keuze voor de Nederlandse rechter zal zorgen voor een snellere procedure ten opzichte van procedures die in andere landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland) gestart zullen worden, tegen lagere kosten.

De Stichting TCR zal worden bijgestaan door het Nederlandse advocatenkantoor bureau Brandeis en wordt daarnaast ondersteund door internationale advocatenkantoren Crowell & Moring LLP en Scarpulla Law. Deze kantoren zijn gespecialiseerd in het voeren van procedures en hebben een bijzondere focus op het verhalen van kartelschade. 

Meer informatie kunt u vinden op de website www.truckrecovery.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen via nummer 010 303 67 00 of via de e-mail support@truck-recovery.nl.

Download Factsheet of Aanmeldformulier

 

nieuwsbrief