Klein Krediet Corona (KKC) – gericht op kleine bedrijven

Kleine ondernemers (micro-, midden- en kleinbedrijf) die een relatief klein bedrag willen lenen in verhouding tot de handelingskosten, komen doorgaans moeilijk aan financiering. Door de coronacrisis is dit nog lastiger geworden, door het verhoogde risico voor financiers. Nederland telt naar schatting enkele tienduizenden van dit soort ondernemingen. Voor de ondernemers met kleine financieringsbehoeften (€ 10.000 - € 50.000) heeft de staat daarom voor € 750 miljoen aan extra overbruggingskredieten mogelijk gemaakt, door voor het grootste deel (€ 713 miljoen) garant te staan. Deze regeling heet Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

 

Wat houdt de regeling Klein Krediet Corona (KKC) in?
Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De Nederlandse staat staat voor 95% van de lening garant. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.

 

Wie komen in aanmerking voor Klein Krediet Corona?
De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Met de 5% waarvoor de overheid niet garant staat wil men een gedegen risicobeoordeling door de financiers waarborgen, zodat de leningen alleen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.

 

Door wie worden KKC-leningen verstrekt?
Ondernemers melden zich voor deze kredietregeling bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

 

Wanneer kan KKC worden aangevraagd?
Ondernemers kunnen vanaf 29 mei 2020 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. De regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie (EC).

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief