Klein Krediet Corona (KKC) en Qredits

Kleine ondernemers (micro-, midden- en kleinbedrijf) die een relatief klein bedrag willen lenen in verhouding tot de handelingskosten, komen doorgaans moeilijk aan financiering. Door de coronacrisis is dit nog lastiger geworden, door het verhoogde risico voor financiers. Nederland telt naar schatting enkele tienduizenden van dit soort ondernemingen. Voor de ondernemers met kleine financieringsbehoeften (€10.000 - €50.000) heeft de staat daarom voor €750 miljoen aan extra overbruggingskredieten mogelijk gemaakt, door voor het grootste deel (€713 miljoen) garant te staan. Deze regeling heet Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

Daarnaast biedt Qredits, een microkredietenverstrekker voor kleine en startende ondernemers die moeilijk aan bankfinanciering komen, uitstel van aflossing en een automatische renteverlaging aan de ondernemers die zij gefinancierd hebben. Ook verstrekt Qredits overbruggingskredieten voor door corona getroffen ondernemers.
 

Klein Krediet Corona (KKC)

Wat houdt de regeling Klein Krediet Corona (KKC) in?
Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal €10.000 en maximaal €50.000. De Nederlandse staat staat voor 95% van de lening garant. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.
 

Wie komen in aanmerking voor Klein Krediet Corona?
De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf €50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Met de 5% waarvoor de overheid niet garant staat wil men een gedegen risicobeoordeling door de financiers waarborgen, zodat de leningen alleen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.

Door wie worden KKC-leningen verstrekt?
Ondernemers melden zich voor deze kredietregeling bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. Alle financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling aanbieden.
 

Wanneer kan KKC worden aangevraagd?
Ondernemers kunnen vanaf 29 mei 2020 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Ondernemers kunnen zich voor deze kredietregeling t/m 30 juni 2021 melden bij hun kredietverstrekker.
 

Microkredieten Qredits

Wat is er gewijzigd bij Qredits door corona?
Gezien de corona-uitbraak biedt Qredits het volgende tot en met 30 juni 2021:

  • Microkredieten tot een maximum van €25.000 voor bestaande ondernemers (geen starters).
  • Een looptijd van maximaal 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij.
  • Een eventuele verlenging van de aflossingsvrije periode tot 12 maanden.
  • In het eerste jaar een rente van 2%, daarna 5,75%.
  • De mogelijkheid om na het eerste jaar boetevrij af te lossen. 
     

Uitvoering TOA krediet komt bij Qredits
De overheid belegt het nog te starten TOA krediet bij Qredits. Dit is een krediet dat achtergesteld vermogen verstrekt en is gefocust op mkb-bedrijven die via een WHOA hun bedrijf willen doorstarten. In de verdere uitwerking zullen eisen worden opgenomen zodat alleen bedrijven die in de kern gezond zijn aanspraak kunnen maken op deze regeling.

In essentie zal dit extra krediet de volgende kenmerken hebben: bedragen zullen gemiddeld tussen de €75.000 en €100.000 liggen, hebben een looptijd tot ongeveer 10 jaar en een rente die lager is dan marktconform.

Leningen voor nieuwe ondernemingen uit eerste helft 2020
Voor bedrijven die in het eerste en tweede kwartaal van 2020 hun onderneming zijn gestart, stelt het kabinet geld beschikbaar in de vorm van leningen tegen soepele voorwaarden omdat zij buiten het reguliere steunpakket vallen vanwege het ontbreken van een referentieomzet.

Het betreft leningen van maximaal €35.000, een looptijd van 4 tot 6 jaar en een rente van 1,75%. Deze regeling komt in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar en is momenteel in afwachting van toestemming van de Europese Commissie.

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/

Bronnen en relevante websites:

 

nieuwsbrief