Fiscaliteit: betalingsuitstel aanvragen en verlagen voorlopige aanslagen

Indien een organisatie als gevolg van het coronavirus niet meer in staat is tijdig de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te voldoen, is het mogelijk om bij de Belastingdienst bijzonder betalingsuitstel aan te vragen. Om uitstel van betaling te verkrijgen moet een brief aan de Belastingdienst gestuurd worden waarin u uitlegt hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Na ontvangst worden invorderingsmaatregelen direct gestopt en verzuimboetes voor niet tijdig betalen zijn niet verschuldigd. Er moet wel normaal en tijdig aangifte worden gedaan. 

 

Verklaring extern deskundige niet langer nodig bij aanvraag uitstel
Om snelheid te kunnen waarborgen is bij de aanvraag niet langer een verklaring van een derde deskundige nodig. Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van uw aanslag voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen direct gepauzeerd gedurende minimaal 3 maanden. U betaalt ook geen boete voor een te late betaling (19 maart is bekend gemaakt dat de eerder door de Belastingdienst binnen 4 weken gewenste verklaring van een extern deskundige niet meer nodig is. Indien een langere termijn dan 3 maanden niet betaald kan worden zal deze verklaring weer wel noodzakelijk zijn). 

 

Verlaging invorderings- en belastingrente
De invorderings- en belastingrente gaat nagenoeg naar 0% (0,01% omdat 0% in de systemen niet mogelijk is). 

 

Let op: afwijkende regels bij structurele betalingsproblemen
Bij structurele betalingsproblemen, die niet tijdelijk van aard zijn, gelden andere/aanvullende regels. Het kan dan nodig zijn om betalingsonmacht te melden om daarmee bestuurdersaansprakelijkheid te beperken. Voor de zekerheid is het verstandig dat altijd te doen (binnen 14 dagen na datum waarop betaald had moeten zijn). 

 

Herzien voorlopige aanslag vennootschaps- en inkomstenbelasting 2020
Het is raadzaam de voorlopige aanslag vennootschaps- en inkomstenbelasting voor 2020 waar nodig te herzien. Dit kan online op de website van de Belastingdienst via 'Inloggen voor ondernemers'. Mogelijk kan het maandelijks voorschot worden verlaagd indien een lagere winst wordt verwacht.

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie Kruger/actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief