Corona Business Update

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de mondiale, Europese en Nederlandse economie. De overheid neemt ook economische maatregelen om de negatieve gevolgen van het virus zoveel mogelijk te bestrijden. Deze samenvatting geeft een overzicht van deze ondernemingsgerichte maatregelen in meer detail.

Zie 'Corona Business Update-Relevante informatiebronnen'

 

Kruger heeft in haar ruim 30-jarig bestaan een groot netwerk opgebouwd van o.a. ondernemers en directie- en managementleden van Nederlandse middelgrote ondernemingen. In een periodieke enquête worden zij gevraagd naar de verwachte effecten van het coronavirus op het korte termijn toekomstperspectief van hun onderneming en de verwachte veranderingen in bedrijfsvoering. Hiermee trachten we een beeld te krijgen bij de door hen verwachte ontwikkelingen om deze met u te delen.

Meer informatie zie:

 

Informatie per onderwerp:

 

Partners 2022

nieuwsbrief