Corona overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve bedrijven

Voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, bieden Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) de mogelijkheid een overbruggingskrediet aan te vragen: een Corona Overbruggingslening (COL). Eerdere aanvragen konden tussen 29 april en 1 oktober 2020 ingediend worden. Op 27 oktober 2020 is aangekondigd dat deze regeling is verlengd tot en met 30 juni 2021. Vanaf 4 januari 2021 is het aanvraagportal dan ook weer geopend.
 

Wat houdt een Corona Overbruggingslening in?
De leningen die de ROM’s verstrekken variëren tussen de €50.000 en €2 mln. Bij bedragen boven de €250.000 wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De looptijd van de lening is 3 jaar met het eerste jaar aflossingsvrij. Daarna in 2 jaar lineair per kwartaal af te lossen, inclusief rente.
 

Hoe snel worden aanvragen voor overbruggingsleningen behandeld?
De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000 binnen 4 tot 9 werkdagen af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

De aanvragen zullen in drie blokken op regionaal niveau tegen elkaar worden afgewogen: blok 1 van 4 januari tot 1 februari; blok 2 van 1 februari tot 15 maart; en blok 3 van 15 maart tot 17 mei 2021.
 

Wat wordt verstaan onder een startup, scale-up of innnovatief bedrijf?
Voor COL worden de volgende definities gehanteerd: 

  • Een startup is een niet-beursgenoteerde onderneming die op het moment van aanvraag van de COL maximaal vijf jaar ondernemingsactiviteiten in stand houdt en die niet is ontstaan uit een fusie. 
  • Een scale-up is een bedrijf met 10 – 250 werknemers, waarbij de werkgelegenheid of omzet in de afgelopen vijf jaar met tenminste 60% is toegenomen dan wel dat in de komende vijf jaar een toename van de werkgelegenheid en/of omzet van minimaal 60% verwacht. 
  • Een innovatief MKB-bedrijf is een bedrijf met 1 – 250 werknemers met product, proces en/of marktinnovaties waar in het kader van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dan wel een combinatie van beiden plaatsvinden met als doel realisatie van financieel en maatschappelijke rendement.
     

Welke voorwaarden gelden bij een Corona Overbruggingslening?
De regeling is bedoeld voor bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Corona-overbruggingsleningen zijn achtergesteld op reeds lopende bancaire financiering. Ook moet financiering aan alle fresh money-vereisten voldoen.

Bedrijven moeten verder een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van COVID-19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden. Bedrijven moeten ook aangeven welke kosten-reducerende maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.

Voor een uitgebreide omschrijving en toelichting verwijzen wij naar de Q&A.
 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van alle ondernemingsgerichte maatregelen. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd.

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's. 

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie /actueel/coronacrisis/ 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief