Versterking organisatie

 

'Een quick-scan zet het management weer op het juiste spoor.'

Situatie

De onderneming is actief in reprografische diensten voor de zakelijke markt en heeft meerdere vestigingen. De onderneming print, kopieert, scant en bezorgt documenten. Een belangrijk deel van de omzet is bouw-gerelateerd. De markt krimpt met enkele procenten per jaar en visie, ondernemerschap en adaptief vermogen zijn in deze omstandigheden noodzakelijk om succesvol te zijn. Het eigendom van de onderneming is enkele jaren geleden overgegaan van vader naar de kinderen, die allen in het bedrijf actief zijn. Vader heeft zich lang afzijdig gehouden, maar ziet dat de onderneming achterop raakt. Hij overlegt met zijn kinderen en zij vragen Kruger een 'quick-scan' te doen.

Acties

  • Een analyse van de resultaten per activiteit en per vestiging.
  • Een serie van gestructureerde interviews met sleutelfunctionarissen en vader.

Resultaat

Al snel bleek dat enkele kinderen niet sterk genoeg waren voor de rol die zij in de organisatie vervulden. Daarnaast was er in de organisatie onduidelijkheid over hun rolverdeling. Voorts had de organisatie behoefte aan frisse ideeën en miste zij een klankbord.

De onderneming heeft naar aanleiding van de quick-scan besloten de 'sterkste' dochter tot algemeen directeur te maken. De andere kinderen hebben nu ook heldere rollen en verantwoordelijkheden gekregen. Voor alle kinderen is een coaching- en opleidingsprogramma ontworpen. Daarnaast heeft de onderneming een Raad van Advies gevormd, waarmee ieder kwartaal de 'business' wordt besproken. Ook vader en Kruger zijn gevraagd zitting te nemen in de Raad van Advies.

nieuwsbrief