Turnaround in de maakindustrie

 

'Door de veranderende markt maak ik me zorgen over de toekomst.'

Situatie

Betreft een gespecialiseerde onderneming in de maakindustrie. De onderneming produceert specifieke apparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie en heeft een gevestigde positie. De concurrentie neemt echter toe. Hierbij staat de markt de laatste tijd onder druk met als gevolg  dalende omzet en marges. Door de grilligheid in de markt wisselt de omzet per maand fors. De eigenaren zoeken ondersteuning bij het te voeren beleid voordat het bedrijf echt in de problemen komt.

Acties

  • In samenspraak met het management is een turnaroundplan opgesteld. Hierbij is inzicht verkregen in de order- en offerteportefeuille met marges.
  • Stoppen met de verkoop van verlieslatende producten en beëindiging van de samenwerking met dealers. Dit in combinatie met reductie van het personeel gecombineerd met vervanging door flexibel personeel.
  • Herijking en investering in de afdeling R&D om innovaties versneld en continue plaats te laten vinden.
  • De implementatie van het plan heeft plaatsgevonden op basis van hernieuwde KPI's in combinatie met actieve monitoring van Kruger.

Resultaat

Door het tijdig bijstellen van de strategie maakt de onderneming na twee mindere jaren weer een bovengemiddeld resultaat. Kruger is vervolgens gevraagd om de onderneming te begeleiden bij de uitkoop van de grootaandeelhouders door de minderheidsaandeelhouders. 

nieuwsbrief