Strategische richting bij een retailer

 

'Een middelgroot familiebedrijf groeit snel, wat is de impact op de bedrijfsvoering?'

Situatie

Het bedrijf is actief in groothandel en retail. De omzet in retail stabiliseert (winkels lichte maar toenemende min en website plus). De groothandel groeit als kool. De ondernemers hebben veel commercieel bloed, maar ook andere zaken zijn nu belangrijk.

De ondernemende dga’s zien de volgende uitdagingen: aanscherping van strategie, wijze van aansturing, professionalisering van de organisatie, management control, aanpassing IT en werkkapitaalmanagement.
Hoe kunnen ondernemers de groei in goede banen leiden?

Acties

  • Samen met de directie is de marktpositie in kaart gebracht en onderzocht hoe de positie versterkt kan worden. Gekozen is voor een focus op de eigen merken, het verder controleren van de keten van producent tot eindklant om concurrerend te blijven, voorzichtige internationalisatie en professionalisering en uitbreiding webshop.
  • Analyse van de organisatiestructuur heeft gezorgd voor een strakkere aansturing van het totaal. Activiteiten opereren naast elkaar en winst is te behalen door een betere afstemming, bijv. beslag op liquiditeiten door inkopen in Oost-Europa door de verschillende activiteiten (liquiditeitsbudget).
  • De voorhanden zijnde managementinformatie is doorgenomen en wijzigingen zijn doorgevoerd om de informatie future proof te maken, de juiste informatie in de cockpit van de onderneming, maar ook rekening houdend met informatie behoefte van de financiers.

Resultaat

Het bedrijf heeft meer inzicht gekregen in de huidige positie en de te ondernemen stappen, de financieel strategische agenda is gemaakt.

Bel ons om te horen hoe we deze oplossing hebben gevonden…

nieuwsbrief