Strategie in de maakindustrie

 

'Na MBO zoekt het management ondersteuning bij de noodzakelijke aanpassing van de aangegane financiering.'

Situatie

Een nieuwe directie heeft vaak nieuwe ambities en in elk geval een andere werkwijze. Zo ook bij deze onderneming, waar de directie bij de MBO versterkt werd met een nieuw gezicht. Door een lagere gerealiseerde EBITDA dan geprognotiseerd, werden niet alle voorwaarden van de financiers van de overname behaald. De onderneming voelde de behoefte om de eigen business plannen te laten valideren om tijdig en met onderbouwde plannen de discussies met haar financiers aan te kunnen gaan.

Acties

  • Op basis van de klant-, productportfolio- en omzetanalyse wordt de interne omzetbegroting op diverse aspecten bijgesteld. Er wordt gelukkig een positief bedrijfsresultaat en, zij het pas in het volgende jaar, voor de aangegane verplichtingen toereikende EBITDA verwacht.
  • Uit de liquiditeitsprognose bleek dat de aflossingsdruk te hoog was voor de onderneming, met name op de o.a. door het seizoenpatroon ontstane piekmomenten.
  • In de kwalitatieve analyse werd de nadruk gelegd op behoud en versterking van het innovatie vermogen. Deze afdeling is uitgebreid.
  • Ook zijn aanbevelingen gedaan om de wijze van aansturing en de governance van de onderneming te versterken.

Resultaat

De aflossingen op de bankleningen zijn in overleg met de financiers in lijn gebracht met het seizoenpatroon en met de aflossingscapaciteit van de onderneming, waardoor de liquiditeitsdruk is verminderd. Het directieteam heeft ondersteuning gevonden in een RvC met enkele gekwalificeerde personen met echt toegevoegde waarde.

nieuwsbrief