Rentabiliteitsverbetering in de grafische sector

 

'Een middelgrote drukker opereert met verschillende niet optimaal bezette productiefaciliteiten in een moeilijke markt met structurele overcapaciteit, dalende volumes en sterke prijsdruk.'

Situatie

De onderneming bestaat uit een groep grafische bedrijven. Om schaalvoordelen te behalen hanteerde men een strategie van buy en build waarbij bedrijven werden samengevoegd op een beperkt aantal locaties om de capaciteit optimaal te benutten teneinde kostenvoordelen te behalen. Door de verhuizingen daalde de omzet echter sterk waardoor verliezen ontstonden en liquiditeitskrapte optrad. Er was een personele reorganisatie nodig om tot rendementsherstel te komen en daarnaast diende er een herfinanciering plaats te vinden teneinde de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Daadkrachtig en snel ingrijpen was noodzakelijk, maar aandeelhouders waren het niet eens over de te volgen koers.

Acties

  • Kruger heeft de gehele organisatie in kaart gebracht, reorganisatiemaatregelen geformuleerd en bijbehorende prognoses en liquiditeitsprognoses opgesteld.
  • Om bedrijfseconomische redenen was helaas een collectief ontslag van een groot deel van het direct en indirect personeel noodzakelijk en werd er gedesinvesteerd in drukpersen.
  • De leiding van de onderneming werd aangepast door de benoeming van een nieuwe directeur voor een van de belangrijke vestigingen, herschikking van de verantwoordelijkheden van de overige directeuren, het formuleren van concrete doelstellingen om op korte termijn te realiseren en ter ondersteuning van de directie werd een Raad van Advies geformeerd.
  • Tegelijkertijd diende op de juiste en open manier te worden gecommuniceerd met de verschillende stakeholders: directie, aandeelhouders, bank, leasemaatschappij en belastingdienst om allen op één lijn te krijgen en positief betrokken te houden.

Resultaat

Naar aanleiding van de ingezette maatregelen hebben alle financiers en belastingdienst positief bijgedragen aan de oplossing door posities te handhaven en voorwaarden te verlichten. Ook de aandeelhouders hebben extra middelen ter beschikking gesteld. Hiermee werd tijd gecreëerd om de noodzakelijke reorganisaties door te voeren en de kwaliteit van de financiële organisatie en flexibiliteit van de juridische structuur te vergroten.

nieuwsbrief