Rentabiliteitsverbetering bij toeleverancier bouw

 

'Een grote toeleverancier in de bouw krijgt te maken met omzetdaling, hoe kan de capaciteit worden aangepast?'

Situatie

Het bedrijf is actief in leverantie van een essentieel product en montage daarvan. Door omzetterugval in de bouw is er een fors verlies geleden, onder meer veroorzaakt door een personele reorganisatie. Een van de vier divisies is al jaren verlieslatend en ook de vooruitzichten hiervoor zijn niet rooskleurig. Er is nu sterk behoefte aan verbetering van het financieel inzicht en een integraal herstelplan, inclusief adequate liquiditeitsprognoses.

Acties

  • Na een bedrijfsbrede analyse door Kruger en een rapportage met conclusies en aanbevelingen, zijn samen met de directie van de onderneming de uitgebrachte adviezen geprioriteerd en omgezet in concrete acties.
  • Per divisie zijn kostenbesparende maatregelen bepaald en uitgevoerd.
  • Voor de structureel verlieslatende divisie zijn scenario’s bepaald en is het beste scenario voor de onderneming ten uitvoer gebracht, door het concentreren van de productie op één vestiging en het sluiten van een andere. Daarnaast is positieve commerciële actie ingezet op veelbelovende nieuwe producten.
  • Een onderbouwde robuuste prognose is opgesteld en tegelijkertijd is met behulp van een interim manager een werkend management informatiesysteem opgezet, gekoppeld aan de financiële administratie.
  • De juridische structuur is verbeterd, het besturingsmodel is aangepast en er is een nieuwe financieel directeur aangesteld.

Resultaat

Door de uitgevoerde maatregelen konden veelbelovende onderdelen verder groeien, presteerde de verlieslatende divisie cashflow break-even en keerde op groepsniveau de winstgevendheid terug. De bank had vertrouwen in het plan en ondersteunde het herstelproces door tijdelijke kredietverruiming.

nieuwsbrief