Na intensieve en ingrijpende periode weer rendabel

 

Achtergrond
Een touringcar onderneming met meer dan 450 medewerkers. De ondernemer wilde meer tijd maken voor andere zaken en had een algemeen directeur aangesteld. In korte tijd werden de buitenlandse activiteiten uitgebreid en ook in Nederland werd een concurrent overgenomen. Parallel werd nieuwe systeemondersteuning geïmplementeerd.

Situatie
Eind 2012 werd Kruger gevraagd te assisteren bij het bereiken van een turnaround van de organisatie. De onderneming was tot enkele jaren geleden goed renderend geweest.
Door het veranderde economisch klimaat kwamen zowel de tarieven als ook de vraag sterk onder druk te staan. Er moesten aanzienlijke kortingen worden weggegeven om de business voor vaste klanten te mogen blijven doen. Dit terwijl de kosten voor brandstof en arbeid alleen maar waren toegenomen.

Aanpak
Kruger voerde verschillende bedrijfseconomische analyses uit, hieruit kwamen de volgende knelpunten naar voren:

  • Het beheersen van de buitenlandse activiteiten bleek zeer uitdagend en cultuurverschillen groter dan gedacht. In plaats van een positieve bijdrage werd in het buitenland inmiddels een aanzienlijk verlies geleden.
  • De integratie van de Nederlandse concurrent verliep zeer moeizaam. Het was een compleet ander type bedrijfscultuur. Men bleek nauwelijks open te staan voor de gewenste nieuwe manier van werken en de noodzakelijke flexibiliteit.
  • Het nieuw geïmplementeerde ERP-pakket bleek teveel 'financieel gedreven' en verschafte veel te weinig echte actuele 'operationele' stuurinformatie.
  • Doordat de rekening-courant-faciliteit constant tot de limiet werd gebruikt en ook de crediteurenpositie steeds verder opliep werd liquiditeitsproblematiek steeds groter.
  • Ongeveer 30% van de klanten bleek verlieslatend.
  • De gehele financieringscapaciteit van de onderneming was reeds benut. Verschillende scenario’s werden uitgewerkt. Verkoop van de activiteiten, inclusief het wagenpark, had sterk de voorkeur. Als fall-back scenario is met een jurist gekeken naar de consequenties van een eventueel faillissement.
  • De overgenomen concurrent bleek, ook na ingrijpen, niet rendabel en de bedrijfscultuur te verschillend. Besloten werd om de integratie van de bedrijven niet verder door te voeren om zo te voorkomen dat de bestaande bedrijfscultuur werd geïnfecteerd. Middels een UWV-procedure is afscheid genomen van een deel van het personeel.

Analyse liet verder zien dat de onderneming topzwaar was geworden. Niet alleen teveel mensen maar ook te weinig kwaliteit. Door het slimmer inrichten van werkprocessen kon men met 20 medewerkers minder af. Ook werd besloten twee medewerkers aan te trekken om lacunes in kennis en kwaliteit in te vullen.

De ondernemer besloot een sterke COO aan te stellen. Zijn belangrijkste taak was het goed neerzetten van de interne organisatie, het stroomlijnen van processen en het herimplementeren van de systeemondersteuning. Ook was het naar een hoger niveau brengen van het management top prioriteit.

Circa 30% van de klanten bleek verlieslatend en van een deel werd direct afscheid genomen. Waar mogelijk werden gericht afspraken gemaakt over tariefsverhogingen. Door de sterk verbeterde focus op de rentabiliteit op rit en klantniveau stond de onderneming veel sterker in offerte trajecten. Tot slot werd ter versterking van de organisatie besloten om een Raad van Advies te installeren met complementair netwerk en ervaring teneinde de onderneming op regelmatige basis te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies.

Resultaat
Het bleek een zeer intensieve en ingrijpende periode. Inmiddels zijn de activiteiten in Frankrijk verkocht. De financiële resultaten zijn sterk verbeterd. In plaats van een verlies wordt nu op maandbasis weer winst behaald. Op basis van reeds genomen en nog te nemen maatregelen zal de winst de komende maanden verder gaan toenemen.

Door adequaat ingrijpen, versterking van het management, beëindigen van de verlieslatende activiteiten en consequent debiteurenbeheer kon de reorganisatie worden doorgevoerd binnen het bestaande financieringsarrangement.

nieuwsbrief