Klaar voor de toekomst

Wouter van Tienhoven

 

Achtergrond
Bedrijf actief binnen de maakindustrie en daaraan gerelateerde handelsactiviteiten.
In een periode van ongeveer 25 jaar is het bedrijf ontwikkeld van eenmanszaak naar een onderneming met een omzet van meer dan € 15 miljoen per jaar en ruim 50 medewerkers. De producten en diensten die men aanbiedt worden verwerkt in de constructie-, machine-, ketel- en scheepsbouw, de offshore branche en de kunstsector. De onderneming is niet alleen actief vanuit het hoofdkantoor en de productiefaciliteit in Nederland. Vanuit het handelskantoor in China verzorgt men de inkoop voor eigen voorraad en voor derden.

Situatie
De aandeelhouder had besloten de directie over te geven aan de nieuwe generatie. Deze generatiewissel was tevens het moment om de juridische structuur en de volledige financiering te actualiseren. Ook was het aanleiding om de organisatie en de processen te professionaliseren. Tot slot had de onderneming ambitieuze plannen die gekanaliseerd dienden te worden binnen de financiële mogelijkheden en de 'span of control' van de nieuwe directie.

Aanpak
De aandeelhouder heeft aan Kruger Interim Management gevraagd de nieuwe directie te ondersteunen bij de implementatie van bovengenoemde maatregelen en de toekomst van de onderneming veilig te stellen door het aanstellen van een interim directeur. Na de inventarisatiefase is er door de interim manager, samen met de directie, een operationeel plan en budget gepresenteerd aan alle stakeholders, dat vervolgens is uitgevoerd. Dit plan behelsde onder meer:

  • Organisatie/financieel: aanpassing jurische structuur, volledige herfinanciering en investeringsplan.
  • Marketing & Sales: implementatie marketing/communicatieplan en inrichten customer service.
  • Inkoop: integratie van het bedrijf in China als 100% dochter, besparing op inkoop.
  • Productie: aanstelling meewerkende voormannen, opleiding/training, efficiëntere processen en flexibele productieplanning.
  • IT: verdere automatisering onder anderen goederenstroom scanning, productieplanning en voor/eind/nacalculatie.
  • Personeelszaken: implementatie beleidsplan HR en aanpak ziekteverzuim.

De rol van de interim manager
De interim manager heeft de directie ondersteund bij de implementatie van bovengenoemde maatregelen. Daarnaast was zijn rol, binnen de extra dimensie van een familiebedrijf, ook die van coach voor de jonge, nieuwe generatie naar het volledig vervullen van de nieuwe functie, inclusief alle verantwoordelijkheden.

Bovendien was de interim manager de sparringpartner voor de bank, de nieuwe accountant en de aandeelhouder.

Resultaat
Het totale, initiële, implementatietraject van genoemde maatregelen heeft 8 maanden geduurd. De interim manager ondersteunt momenteel nog de laatste operationele processen. Alle overige verantwoordelijkheden zijn met succes overgedragen.

Nu staat er een bedrijf, dat klaar is voor de toekomst onder leiding van een adequaat managementteam, dat het volledige vertrouwen geniet van de aandeelhouder en overige stakeholders.

nieuwsbrief