Investeringsfinanciering machines

 

'Lastige discussies met de bank en leasemaatschappijen vanwege vertraging bij het leveren van diverse zeer kostbare machines.'

Situatie

Een succesvolle onderneming besluit vanwege haar groeiambities een grootschalige investering te doen. Het betreft de aankoop van een aantal kostbare machines die met elkaar een productielijn moeten gaan vormen. Deze apparatuur wordt, om kostentechnische redenen, deels gebouwd in het Verre Oosten. Ondanks grondige voorbereidingen ontstaat daar een probleem met de bouw van de machines. Het gevolg hiervan is een forse vertraging in de levering in combinatie met fors hogere kosten waaronder ook toenemende rentelasten. Bovendien ontstaan er lastige discussies met de financiers vanwege de ontstane situatie.

Acties

  • Er is inzicht verkregen in de (financiële) situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Op basis van de meest actuele inzichten is een meerjarenbegroting (exploitatie en liquiditeit) opgesteld waardoor de mogelijke scenario’s en consequenties, zowel financieel als voor de algehele organisatie, voor de verschillende stakeholders duidelijk zijn.
  • Door de vertraging van de bouw van de machines is de capaciteit van de onderneming lager dan verwacht. Er zijn alternatieve plannen gemaakt om toch te kunnen voldoen aan de eerder aangegane verplichtingen met klanten. Op deze wijze wordt er tevens voor gezorgd dat er voldoende vraag vanuit de markt blijft voor wanneer de productielijn uiteindelijk toch in gebruik genomen zal zijn.
  • Periodieke afstemming tussen de verschillende partijen en financiers door heldere en eenduidige rapportages.

Resultaat

In tegenstelling tot de start van het traject hebben de stakeholders van de onderneming daadwerkelijk inzicht in de financiële consequenties van de vertraging en in de maatregelen die genomen worden. Door de open en transparante communicatie is het vertrouwen tussen de onderneming en financiers  hersteld. Hierdoor is de financiering uitgebreid, waardoor de productielijn voltooid kan worden en naar verwachting met anderhalf jaar vertraging in gebruik genomen zal worden.

nieuwsbrief