Herstructurering activiteiten

 

'Hoe kan de door overnames en groei ontstane 'kerstboom' aan entiteiten worden vereenvoudigd?'

Situatie

Een retailketen is de afgelopen jaren door overnames en autonome groei flink uitgebreid. Vrijwel alle vestigingen zijn ondergebracht in een aparte juridische entiteit, waartussen onderling veel en in sommige gevallen hoge rekening-couranten zijn opgebouwd. De onderneming wil een voorstel voor het vereenvoudigen van de complexe juridische- en financieringsstructuur, alsmede een analyse van de resultaat- en liquiditeitsprognose voor de komende jaren.

Acties

  • Na een analyse van de activiteiten per entiteit wordt een voorstel opgesteld op welke wijze de groep juridisch het beste kan worden gestructureerd. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de rekening-couranten kunnen worden afgebouwd.
  • In het voorstel voor herstructurering is ook de splitsing van onroerend goed en activiteiten meegenomen.
  • Voor de 25 entiteiten wordt een resultaatprognose opgesteld. Op basis hiervan wordt een geconsolideerde liquiditeitsprognose opgesteld voor de onderneming.
  • De liquiditeitsprognose is de basis om de financiering te herstructureren:
    - de bedrijfsactiviteiten worden gefinancierd met passende rekening-couranten;
    - de entiteit waar het onroerend goed in is ondergebracht wordt gefinancierd
       door een lange termijn financiering met een passende aflossing.

Resultaat

Door de vermindering van de onderlinge verwevenheid tussen de verschillende entiteiten wordt een dusdanige juridische structuur ingericht dat de vestigingen (in delen) verkocht kunnen worden, waarbij het onroerend goed behouden kan worden.

nieuwsbrief