Bergopwaarts in retail

Lisa Kuiken

 

Van Bemmelen Outdoor, voorheen Ton van Bemmelen Sports, is reeds 40 jaar een begrip in de Leidse regio met aanbod van kwalitatief hogere segment outdoor, wielersport- en wintersportkleding, en een uitgebreid assortiment kampeer-en wintersportartikelen. In 2010 heeft Simon Scheffer de onderneming overgenomen van een familielid. De overname betrof naast de winkel Ton van Bemmelen Sports ook nog een ruitersport/dierenwinkel.

Medio 2012 is Kruger betrokken geraakt als adviseur en gevraagd voor een onafhankelijke opinie over de bedrijfseconomische situatie en het toekomstperspectief van de onderneming. Na financiële analyse en interviews met stakeholders kon de situatie op hoofdlijnen als volgt worden geschetst:

  1. Omzet en marge stonden onder druk, resulterend in verlies met als consequentie liquiditeitsdruk, het eigen vermogen opgesoupeerd en opgelopen crediteurenstanden.
  2. Het management had weinig tot geen affiniteit met de ruitersportwinkel.
  3. Ten tijde van de verkooptransactie had geen inventarisatie van de voorraad plaatsgevonden. De onderneming werd na de transactie geconfronteerd met het feit dat de overgenomen voorraad voor een belangrijk deel reeds verouderd en incourant was en dit niet was voorzien op het moment van overname.


De volgende actiepunten zijn geïdentificeerd en gerealiseerd met als doel TvB Sports weer gezond te maken:

  1. Om tot een structureel winstgevende exploitatie te komen bij een gelijkblijvende (niet verder dalende) omzet, zijn noodzakelijke kostenbesparingen gerealiseerd op het gebied van huur, personeel en overige indirecte kosten.
    De liquiditeitskrapte is op korte termijn afgenomen door minder in te kopen en meer verkoop uit voorraad, en oude voorraad waar mogelijk liquide te maken. Daarnaast was de fiscus bereid om een betalingsregeling te treffen en is de bancaire financiering gekoppeld aan een borrowing base op basis van de voorraad om fluctuaties in de kredietbehoefte gedurende de seizoenen op te vangen.
  2. De verlieslatende ruitersportwinkel is verkocht aan de oud-eigenaar via een activa/passiva transactie en verrekend met de achtergestelde overnamelening van de oud-eigenaar. Hierdoor ontstond naast een verbeterde balans ook focus op de outdoorwinkel.
  3. Het vermogen van de onderneming is verbeterd door de overnamesom met terugwerkende kracht meer in lijn te brengen met de reële waarde, een bedrag is kwijtgescholden op de overnamelening. Het restant hiervan is op dat moment afgelost met geld dat is ingebracht door een bevriende participant.

 

Foto 2 Bij Artikel Lk

 

Van Bemmelen Outdoor anno 2019

De onderneming heeft de jaren van crisis doorstaan en behaalt een stabiel beperkt rendement. Het winkelpand was echter sterk verouderd en om groei te realiseren was een verhuizing naar een moderner winkelpand noodzakelijk. De daarbij behorende investeringen zijn gefinancierd door een bancaire lening en met leningen die zijn verstrekt door bevriende informals. Om risico’s te beperken zijn deze investeringen in een aparte BV ondergebracht met een onafhankelijk bestuur. Eind april 2019 is Van Bemmelen Outdoor geopend op een nieuwbouwlocatie aan de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude. Een energiebewust pand met uitstraling, zichtbaarheid en bovenal een veel efficiëntere winkelindeling.

Recent is door de bank besloten dat Van Bemmelen Outdoor weer overgeplaatst wordt van bijzonder beheer naar commercieel beheer, een mijlpaal voor de onderneming. Dit als resultaat van tijdig en helder communiceren naar stakeholders en het zich altijd houden aan afspraken. En de onuitputtelijke energie en motivatie van de ondernemer om te bouwen aan een winkel met een sterk team, een verbeterde blik op service en een weloverwogen assortiment.

Het huidige retailklimaat kent nog steeds vele uitdagingen, maar Van Bemmelen Outdoor gaat de toekomst met een nieuwe winkel en online strategie met vertrouwen tegemoet. Kruger blijft betrokken en wenst de onderneming uiteraard veel succes toe!

Quote Simon Scheffer:

"De beste voorbereiding voor buiten begint bij ons binnen. Het doel is om over vijf jaar in de top tien service gerelateerde winkels te staan. Dit door online vindbaarheid en het waarmaken van de belofte aan de klant door het bieden van een zorgvuldig geselecteerd assortiment met een hoge servicegraad. Het maken van een persoonlijke afspraak is op ieder willekeurig moment mogelijk."

 

Foto 1 Bij Artikel Lk

nieuwsbrief