Cases

 

Chemical Tanker Dreamstime M 8704338

Managementinformatie en de toekomst van uw onderneming

De onderneming heeft de wens om haar strategie te laten valideren. De vraag is of de strategische richting past bij de veranderende markt en de interne organisatie van de onderneming.

Kassen Dreamstime Xl 9328975

Strategische herpositionering in de Agri

Gewijzigde marktomstandigheden noodzaken een agrarische onderneming haar marktpositie te herijken. De ondernemer grijpt in en weet dankzij zijn inzet en harde werk het opvolgende jaar met een break-even resultaat af te sluiten.

Suitcases Dreamstime M 66707044

Productiebedrijf in de knel

Een bedrijf produceert sinds jaar en dag kwalitatief hoogwaardige koffers en wordt geconfronteerd met teruglopende verkopen. Het is van belang om de productieorganisatie anders in te richten, zodat het bedrijf zich gemakkelijker kan aanpassen aan veranderende en meer flexibele omzetniveaus. Kruger adviseert.

Transport Logistic Dreamstime M 24290686 Hr

Uw strategie en de veranderde markt

Past de strategie van de onderneming en de interne organisatie nog bij de veranderende markt? Is, en zo ja op welke punten, aanscherping van de strategie nodig?

Zorg Stetoscoop Geld Dreamstime M 9090353

Herfinanciering zorgonderneming

Een zeer vooruitstrevend en uitstekend aangeschreven ziekenhuis heeft tweeëneenhalf jaar na oprichting grote liquiditeitsproblemen. Hoe kan in het complexe stakeholdersveld een nieuwe investeerder worden gevonden?

Bouw 1 Cases Klein Dreamstimeextralarge 36810869

Management Informatie bij een bouwbedrijf

'Een bouwbedrijf komt in de verliezen door toegenomen concurrentie, hoe komt het bedrijf uit de verliezen?'

Complexe Verzelfstandiging

Investeringsfinanciering machines

'Lastige discussies met de bank en leasemaatschappijen vanwege vertraging bij het leveren van diverse zeer kostbare machines.'

Roltrappen Cases 350P Dreamstimefree 219632

Rendementsverbetering commercieel vastgoed

'Een complexe structuur door zowel winkelvastgoed te beheren als te verhuren.'

Webshop Cases Klein Dreamstime M 35645793

Strategische richting bij een retailer

'Een middelgroot familiebedrijf groeit snel, wat is de impact op de bedrijfsvoering?'

Zorg 1 Cases 350P Dreamstime 34298842

Marktanalyse zorgproducten

'Een heldere marktanalyse geeft een handelaar, tevens producent van producten voor de zorg, helderheid over de noodzakelijke business prioriteiten.'

Toon volgende resultaten

nieuwsbrief