Cases

 

Gert Westerbroek 2 (1)

Een goede ondernemer/manager repareert het dak als de zon schijnt

Zo nu en dan ook eens extern advies inwinnen van een onafhankelijke consultant op momenten dat de onderneming goed rendeert stelt u in staat om gerichter te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Richelle Ros (1)

De weg vrij voor de volgende generatie

Onderwerp van discussie betrof een zeer succesvol, gerenommeerd familiebedrijf actief in design, productie en (wereldwijde) verkoop van hoogwaardige fashion items. De onderneming eigendom van alweer de 4e generatie: twee zwagers met beiden een 50%-belang, waarvan één te kennen had gegeven zijn aandelen te willen verkopen.

Erwin Hr

Oorzaak verslechterde resultaten bij vervoerbedrijf

Een logistiek dienstverlener met transport en warehouse activiteiten heeft diverse langlopende contracten. Na jaren van sterke groei blijven in het lopende boekjaar de resultaten, ondanks verdere omzetgroei, sterk achter en ontstaat toenemende druk op de liquiditeit. Wat is hier de oorzaak van?

Jaarrekening Dreamstime M 32616610

Met OHP beheersing naar echt resultaat

Bedrijven die veel projecten uitvoeren zijn er allemaal mee bekend: de post Onderhanden Projecten op de balans. Omdat inzicht in de OHP balanspositie zo cruciaal is voor projectenbedrijven, besteden wij veel aandacht aan de opbouw van de balanspost OHP en de verwachte ontwikkeling van de OHP. Op een praktijkcasus van begin vorig jaar waar we wel een grote schok kregen na analyse van de OHP, gaan we wat dieper in.

Tom - HR

Beheer en gecontroleerde afbouw van vastgoedportefeuille

Een groot vastgoedbedrijf, actief in beleggen en (her)ontwikkeling van vastgoed was in grote liquiditeitsproblemen. Door de gecontroleerde aanpak van Kruger en daarmee het creëren van rust en het herstel van de markt, werd een groot potentieel deficit voor het bedrijf, ondernemer en financiers afgewend.

Chemical Tanker Dreamstime M 8704338

Managementinformatie en de toekomst van uw onderneming

De onderneming heeft de wens om haar strategie te laten valideren. De vraag is of de strategische richting past bij de veranderende markt en de interne organisatie van de onderneming.

Kassen Dreamstime Xl 9328975

Strategische herpositionering in de Agri

Gewijzigde marktomstandigheden noodzaken een agrarische onderneming haar marktpositie te herijken. De ondernemer grijpt in en weet dankzij zijn inzet en harde werk het opvolgende jaar met een break-even resultaat af te sluiten.

Suitcases Dreamstime M 66707044

Productiebedrijf in de knel

Een bedrijf produceert sinds jaar en dag kwalitatief hoogwaardige koffers en wordt geconfronteerd met teruglopende verkopen. Het is van belang om de productieorganisatie anders in te richten, zodat het bedrijf zich gemakkelijker kan aanpassen aan veranderende en meer flexibele omzetniveaus. Kruger adviseert.

Transport Logistic Dreamstime M 24290686 Hr

Uw strategie en de veranderde markt

Past de strategie van de onderneming en de interne organisatie nog bij de veranderende markt? Is, en zo ja op welke punten, aanscherping van de strategie nodig?

Zorg Stetoscoop Geld Dreamstime M 9090353

Herfinanciering zorgonderneming

Een zeer vooruitstrevend en uitstekend aangeschreven ziekenhuis heeft tweeëneenhalf jaar na oprichting grote liquiditeitsproblemen. Hoe kan in het complexe stakeholdersveld een nieuwe investeerder worden gevonden?

Toon volgende resultaten

nieuwsbrief