Cases

 

Erwin Sturkenboom 2 (1)

Turnaround Europees marktleider in de agrarische sector

Hoe kunnen we onze positie als Europees marktleider benutten teneinde de rentabiliteit van de onderneming te verbeteren en de liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden?

Lisa Kuiken

Bergopwaarts in retail

Het huidige retailklimaat kent vele uitdagingen, maar Van Bemmelen Outdoor gaat de toekomst met een nieuwe winkel en webshop met vertrouwen tegemoet. Kruger was en blijft betrokken en wenst de onderneming uiteraard veel succes!

Cornee De Kluyver

Van waardering tot succesvolle transactie

Bakkers Brigade kan haar groei doorzetten dankzij een aandelentransactie en herfinanciering. Kruger heeft de nieuwe eigenaar begeleid in het gehele traject van waardering tot financiering.

Reparatie Dak Meerdere Personen

Een goede ondernemer/manager repareert het dak als de zon schijnt

Zo nu en dan ook eens extern advies inwinnen van een onafhankelijke consultant op momenten dat de onderneming goed rendeert stelt u in staat om gerichter te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Richelle Ros (1)

De weg vrij voor de volgende generatie

Onderwerp van discussie betrof een zeer succesvol, gerenommeerd familiebedrijf actief in design, productie en (wereldwijde) verkoop van hoogwaardige fashion items. De onderneming eigendom van alweer de 4e generatie: twee zwagers met beiden een 50%-belang, waarvan één te kennen had gegeven zijn aandelen te willen verkopen.

Erwin Sturkenboom 2

Oorzaak verslechterde resultaten bij vervoerbedrijf

Een logistiek dienstverlener met transport en warehouse activiteiten heeft diverse langlopende contracten. Na jaren van sterke groei blijven in het lopende boekjaar de resultaten, ondanks verdere omzetgroei, sterk achter en ontstaat toenemende druk op de liquiditeit. Wat is hier de oorzaak van?

Jaarrekening Dreamstime M 32616610

Met OHP beheersing naar echt resultaat

Bedrijven die veel projecten uitvoeren zijn er allemaal mee bekend: de post Onderhanden Projecten op de balans. Omdat inzicht in de OHP balanspositie zo cruciaal is voor projectenbedrijven, besteden wij veel aandacht aan de opbouw van de balanspost OHP en de verwachte ontwikkeling van de OHP. Op een praktijkcasus van begin vorig jaar waar we wel een grote schok kregen na analyse van de OHP, gaan we wat dieper in.

Tom Reijnen

Beheer en gecontroleerde afbouw van vastgoedportefeuille

Een groot vastgoedbedrijf, actief in beleggen en (her)ontwikkeling van vastgoed was in grote liquiditeitsproblemen. Door de gecontroleerde aanpak van Kruger en daarmee het creëren van rust en het herstel van de markt, werd een groot potentieel deficit voor het bedrijf, ondernemer en financiers afgewend.

Chemical Tanker Dreamstime M 8704338

Managementinformatie en de toekomst van uw onderneming

De onderneming heeft de wens om haar strategie te laten valideren. De vraag is of de strategische richting past bij de veranderende markt en de interne organisatie van de onderneming.

Kassen Dreamstime Xl 9328975

Strategische herpositionering in de Agri

Gewijzigde marktomstandigheden noodzaken een agrarische onderneming haar marktpositie te herijken. De ondernemer grijpt in en weet dankzij zijn inzet en harde werk het opvolgende jaar met een break-even resultaat af te sluiten.

Toon volgende resultaten

nieuwsbrief