BMKB en GO financiering

Verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf en GO-financiering
Staatssecretaris Mona Keizer heeft op 15 maart 2020 laten weten, dat de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-regeling) van kracht wordt vanaf 16 maart 2020. Het kabinet stelt met deze eerste stap direct € 300 mln. aan extra financiering beschikbaar om het getroffen MKB te ondersteunen.

Ook de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-financiering) wordt naar aanleiding van het coronavirus binnenkort verruimd. 

 

Wat is de BMKB-regeling?
Wanneer u als ondernemer te weinig onderpand (bv. gebouwen of machines) heeft om benodigd geld te lenen, kan in bepaalde gevallen de Nederlandse overheid garant staan (met de Borgstelling MKB-kredieten). Door deze borgstelling wordt het voor MKB-ondernemers eenvoudiger om krediet aan te trekken, dat essentieel is voor de liquiditeitspositie. 

 

Wat houdt de verruiming van de BMKB-regeling in?
Onder de standaardregeling kan de Nederlandse overheid tot 50% van het aangetrokken kredietbedrag borg staan. Voor kredieten tot € 266.667,- is dit percentage onder de verruimde regeling nu verhoogd tot 75%. De regeling is nu toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een maximale looptijd van 2 jaar. Zie ook de Kamerbrief over verruiming BMKB en de website van RVO.

 

In welke periode kan het verruimde BMKB-krediet aangevraagd worden?

Het verruimde BMKB krediet kan vanaf maandag 16 maart 2020 aangevraagd worden. De regeling is geldig t/m 30 juni 2022.

 

Wat is het maximale BMKB-krediet onder de verruimde BMKB-regeling?
De borg van de overheid bedraagt 90% van het staatsgegarandeerde deel van het borgstellingskrediet. Van de ondernemer wordt een persoonlijke borg gevraagd voor de resterende 10% van het te verstrekken BMKB-krediet. Het staatsgegarandeerde deel is maximaal € 1,5 mln. 

 

Waar kunt u een aanvraag voor de verruimde BMKB doen?
Een aanvraag voor de verruimde BMKB-regeling verloopt in de regel via de huisbankier van de ondernemer. Dit kan een probleem vormen voor ondernemers zonder bancaire financiering.

 

Wie komen in aanmerking voor de verruimde BMKB-regeling?
De verruimde regeling is van toepassing op MKB ondernemingen. Een MKB onderneming is een onderneming met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 mln. of een balanstotaal van maximaal € 43 mln. De uitgebreide regeling is ook opengesteld voor ondernemers uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk.

Grootbedrijf, natuurlijke personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed zijn uitgesloten van BMKB, deze hebben eigen ondersteunende instanties en/of regelingen.

 

Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering mogelijk alternatief voor BMKB
Als alternatief voor de BMKB regeling zouden ondernemingen kunnen onderzoeken of de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-financiering) een oplossing kan bieden. Een onderneming kan met de GO-regeling minimaal € 1,5 mln. en maximaal € 150 mln. lenen van banken (plafond was € 50 mln.). Het garantiepercentage is 50%. Het kabinet heeft het garantiebudget verhoogd van € 400 mln. naar € 1,5 miljard en heeft zich gecommitteerd om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. 

 

Corona Business Update en Business Scan
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Corona Business Update van Kruger. De Corona Business Update geeft een overzicht van deze ondernemingsgerichte maatregelen in meer detail. Daarnaast worden ook de belangrijkste acties om de schade bij uw onderneming te beperken benoemd. 

Voor concrete ondersteuning is de Corona Business Scan ontwikkeld. Deze analyse en rapportage omvat zinvolle acties, inclusief de invloed op exploitatie, liquiditeit en financiering en houdt rekening met diverse scenario's.

Voor de Corona Business Update en Corona Business Scan, zie Kruger.eu/actueel/coronacrisis/

 

Bronnen en relevante websites:

nieuwsbrief